Historia parafii

Parafia św. Rafała Kalinowskiego w Szczepańcowej − parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji przemyskiej, w dekanacie Krosno III. Po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie ks.abp.Józef Michalik – Metropolita Przemyski podjął decyzję o podniesieniu miejscowości Szczepańcowej do godności parafii. Uczynił to dekretem na mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego dnia 07.11.1997 roku.

Historia kościoła

W 1982 roku mieszkańcy Szczepańcowej przy wsparciu księdza Jerzego Moskala(ówczesnego prałata) rozpoczęli budowę kościoła. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się przy udziale ks.bp.Ignacego Tokarczuka dnia 21.08.1983 roku. Natomiast poświęcenie kościoła odbyło się dnia 15.09.1985 roku także przy udziale ks.bp.Ignacego Tokarczuka.

Tablica upamiętniająca wmurowanie kamienia węgielnego

Poświęcenie Kościoła poprzez ks. bp. Ignacego Tokarczuka

Stan surowy Kościoła w Szczepańcowej

Dokument z poświęcenia kościoła filialnego w Szczepańcowej

Historia parafii

Pierwszym powołanym kapłanem na funkcję proboszcza parafii w Szczepańcowej był ks.Marian Ruszała – mianował go ksiądz arcybiskup Józef Michalik dnia 06.09.1997 roku. Nowa parafia, w myśl księdza Metropolity, ubogacała się pod względem duchowym i materialnym. Po kilku miesiącach istnienia parafii zostały zorganizowane rekolekcje pod przewodnictwem ks.prof.Wawry, których owocem stało się Stowarzyszenie Rodzin, które powstało po tychże rekolekcjach.

Staraniem parafii było utworzenie cmentarza. Organizacja polegała na wykupieniu działek, otrzymaniu odpowiednich zezwoleń Urzędu Wojewódzkiego i Sanepidu. Oficjalnie cmentarz poświęcono dnia 01.11.1998 roku. w uroczystość Wszystkich Świętych przez księdza proboszcza Mariana Ruszałę przy licznym udziale wiernych. Kolejnym etapem rozwoju parafii było utworzenie budynku plebani, który będzie służył pokoleniom. Początek wykopów fundamentów pod ten budynek to data 25.04.1998 roku. Po paru miesiącach budynek stał już w stanie surowym a było to dnia 24.10.1998 roku. 07.12.1999 roku przy okazji wizyty Metropolity Przemyskiego z racji udzielania Sakramentu Bierzmowania młodzieży nowy budynek został poświęcony poprzez ks.abp.Józefa Michalika. Kolejnym etapem rozwoju parafii było utworzenie kaplicy cmentarnej. Prace nad nią rozpoczęły się na przełomie lipca i sierpnia 2001 roku. Na dzień 30.09.2001 kaplica jest gotowa w stanie surowym. W tym też roku w parafii odbyła się wizyta kanoniczna przez posługę ks.bp.Stefana Moskwy. Parafia nieustannie się wzbogacała m.in. poprzez stacje drogi krzyżowej, które zostały wykonane przez artystów państwa Pantopulosów. Natomiast ramy do tychże stacji wykonał Pan Franciszek Wójtowicz. Stacje drogi krzyżowej zostały za sponsorowane przez okolicznych mieszkańców, których lista znajduje się w kronice parafialnej. Rok 2002 to dla parafii czas Misji Świętych. Odbyły się one w dnia 13-19 kwietnia, a przewodniczył im ks.Jan Rydzik. Rok 2003 to czas renowacji Misji Świętych oraz peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W 2005 roku 19 listopada został powołany parafialny oddział Akcji Katolickiej, której parafialnym asystentem został ówczesny proboszcz.

W kolejnym okresie odbyła się kolejna wizyta kanoniczna tym razem jednak poprzez ks.bp.Adama Szala – ówczesnego biskupa pomocniczego Archidiecezji Przemyskiej. Odbyła się ona 16 października 2007 roku. W tym też okresie w kościele parafialnym pojawiły się obrazy patrona św.Rafała Kalinowskiego oraz Miłosierdzia Bożego oba autorstwa Danuty Kraszewskiej-Kasprzyk. Wiosną 2008 roku parafia zyskuje nowy wygląd zewnętrzny poprzez wykonanie elewacji. Tego samego roku w lecie podjęto też prace przy utworzeniu chodników wokół kościoła parafialnego. W lipcu 2008 roku kościół zyskał także witraże kolejno Jana Pawła II, bł.Bronisława Markiewicza, św.Jana z Dukli, św.Andrzeja Boboli, bł.Władysława Findysza, św.Sebastiana Pelczara, św.Rozalii oraz św.Karoliny Kózki. Parafia żywo działała poprzez liczne uroczystości od procesję w Uroczystość Bożego Ciała po 80-lecie Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej i 90-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. Parafia brała udział w 2010 roku w akcji sadzenia dębów pamięci w ramach ogólnopolskiego programu “KATYŃ…ocalić od zapomnienia”. Parafia w Szczepańcowej może pochwalić się także chórem parafialnym, którego debiut miał miejsce 25 grudnia 2011 roku. Na terenie parafii także zainstalowano i odsłonięto tablicę z nazwiskami dwudziestu oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Uroczystości te odbyły się w niedzielę, 22 lipca 2012 roku. W tym to roku w dniach od 1-8 września parafia przeżywała misje parafialne oraz peregrynacje Krzyża Papieskiego podczas tych uroczystości był obecny w parafii ks.bp.Adam Szal. Oprócz niego obecny był także ks.prał.Krzysztof Mijal – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Krośnie, który m.in. poprowadził drogę krzyżową ulicami Szczepańcowej.

Po wieloletniej drodze dnia 18 sierpnia 2013 roku nadszedł czas pożegnania z dotychczasowym proboszczem, a powitaniem nowego ks.Mirosława Grendusa. Powitanie nowego proboszcza odbyło się 25 sierpnia 2013 roku. Wraz z proboszczem parafia powitała także rezydenta ks.Antoniego Michno, który był wówczas wykładowcą pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie oraz pełnił funkcję duszpasterza osób głuchoniemych w rejonie krośnieńskim. Dla nowego proboszcza był to czas przygotowania parafii do wizytacji kanonicznej, która to odbyła się 5 września 2013 roku, a poprzedziła ją renowacja misji w dniach 1-4 września tegoż roku. Staraniem księdza Mirosława w lutym 2014 roku powstała strona internetowa parafii o adresie http://www.szczepancowa.parafia.info.pl/ (która działała do lutego 2019 roku). Podczas prac nowego proboszcza zostały zastosowane udogodnienia komunikacyjne w obrębie cmentarza parafialnego oraz parafia wzbogaciła się o dzwony. Do parafii na ręce księdza proboszcza został skierowany także list od bp.Stanisława Jamrozka, który dziękował za podjęte inicjatywy parafii oraz zachęcił do dalszego pogłębiania wiary oraz do powiększenia liczby osób zaangażowanych szczególnie w życie parafii poprzez grupy parafialne.

Decyzją Metropolity Przemyskiego roku 2018 ówczesny proboszcz został skierowany do posługi proboszcza w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie. Natomiast ks.dr Antoni Michno udał się na misje do Ekwadoru. Na miejsce proboszcza parafii został powołany ks.Jacek Rosół. Decyzją Metropolity Przemyskiego ks.Paweł Kowal odpowiedzialny za Hurtownie Katolicką Fara oraz krośnieńskie studio Radia Fara został skierowany do parafii Szczepańcowa jako rezydent. Staraniem księdza proboszcza w grudniu 2018 roku pojawiło się nowe nagłośnienie w kościele firmy Rduch. Ksiądz Jacek powziął działania w celu modernizacji strony parafialnej co dało obecną stronę parafii. Natomiast poprzez okres przejściowy poprzednia strona działała równolegle z nową do końca lutego 2019 roku.