Wspólnota

Powołaniem Wspólnoty jest modlitwa w intencjach Maryi Królowej Pokoju oraz zawierzanie wszystkich osób i przysyłanych intencji Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez Maryję z wiarą oddajemy ster naszego życia Panu Jezusowi – „Jezu Ty się tym zajmij”.

Pełne zawierzenie bowiem polega na tym, że oddajemy Bogu nasze troski i wierzymy, że On się nimi zajmuje. Najskuteczniej docieramy do Bożego Serca przez Niepokalane Serce Maryi. Następnie Maryja oczyszcza wszystkie nasze modlitwy, cierpienia, uczynki, oddany Jej czas i całych siebie, zanosząc je w naszym imieniu Bogu. Kiedy wszystko to przejdzie przez filtr Serca Niepokalanej ma nieskończoną wartość.

Maryja rozdaje te nasze skromne ofiary np.: o nawrócenie jakiegoś grzesznika, o czyjeś uzdrowienie, pojednanie. Tę tajemnicę poznamy w niebie. Teraz zaś z czystej miłości do Boga, bez myślenia o sobie, o własnych zasługach – przez Maryję oddajemy się naszemu Stwórcy.