Intencje

Bóg dał mam wolną wolę. Ważne byśmy dobrowolnie zechcieli Bogu ofiarować jakiś dar w intencjach Maryi. Maryja do niczego nie chce nas zmuszać. Stąd istotne jest wzbudzanie intencji. „Chcę i z czystej miłości ku Tobie Maryjo oddaję Ci dziś np.: mój cały dzień, cierpienia i prace, modlitwy, trudy, kłopoty”. Potrzeba tylko wyćwiczyć w sobie nawyk wzbudzania intencji i ofiarowywania. A Maryja uczyni wiele cudów w nas i przez nas.

Zapraszamy do gorącej modlitwy w intencjach Maryi, pozostawiając z wiarą w Jej Sercu swoje własne potrzeby i intencje. Intencje modlitewne można wysyłać na numer tel.: +48  601 828 244 (Proszę wysyłać na ten numer intencje wyłącznie poprzez wiadomość sms)  lub na adres mailowy, czyli skrzynkę mailową Matki Bożej – słowo „Gospa” znaczy „Pani” w języku chorwackim: Uwaga! Nastąpiła zmiana adresu mailowego –  gospa@pogotowiemodlitewne.org. Warto wysyłać intencje na podany wyżej adres mailowy, gdyż dzięki temu  ma się możliwość pozostawania w ciągłym kontakcie z Pogotowiem, otrzymując regularnie maile ze świadectwami i bieżącymi  informacjami .

Każda osoba przysyłająca intencje modlitewne proszona jest o codzienne odmawianie umieszczonego poniżej Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Jest to minimalne włączenie się w dzieło Maryi, nie tylko oczekiwanie na to, że inni będą modlić się za nas. „Pogotowie Modlitewne Królowej Pokoju” ma wówczas sens. Wszyscy zaś proszący o wstawiennictwo u Królowej Pokoju biorą również udział w owocach duchowych modlitw „Wspólnoty”.