Modlitwy

CODZIENNE MODLITWY WSPÓLNOTY
I PRZYSYŁAJĄCYCH INTENCJE MODLITEWNE

Matko Boża! Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam, poświęcam i oddaję każdego człowieka na tej ziemi na zawsze, całkowicie i nieodwołalnie. Chroń, Maryjo, każdego człowieka na tej ziemi od wszelkiego zła grożącego duszy i ciału, a zwłaszcza od ognia piekielnego. Amen.

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski
Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za wzór Świętego Jana Pawła II mówię dziś: cały(a) jestem Twój(a). Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam całego(ą) siebie, wszystko czym jestem; mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną – każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza Matko chroń mnie i moich bliskich od Złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen
Panie Jezu Chryste wraz ze wszystkimi archaniołami, aniołami i świętymi Pańskimi oraz wszystkimi duszami czyśćcowymi uwielbiamy Boga za dzieło Zbawienia oraz otrzymywane przez nas wszystkie łaski, na wynagrodzenie za grzechy nasze i całego świata, prosimy w intencjach Matki Bożej Królowej Pokoju, naszych intencjach i przysyłających prośby modlitewne: błagamy o pokój na świecie i w każdym ludzkim sercu, za Kościół Święty, za Ojca Św., za kapłanów, za naszą Ojczyznę – Polskę o ochronę Krwi Twojej Jezu i mądrość dla Polaków i zwycięstwo prawdy i dobra, za tych którzy, nie poznali jeszcze Bożej miłości, za rodziny, o prawną obronę życia dzieci nienarodzonych, za chorych, za konających, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, za młodzież, za bezrobotnych, za bezdomnych, za samotnych, za opuszczonych, o trzeźwość szczególnie w naszej parafii, za dzieła: Złotej Róży i Margaretki (modlitwy za kapłanów), Bractwa Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego; Dzieła Ewangelizacyjne, za wszystkich członków Pogotowia Modlitewnego Królowej Pokoju i ich rodziny, ks. Jacka Rosoła, ks. Piotra Glasa, o dary i charyzmaty Ducha św. dla nas wszystkich; a nam wszystkim w parafii św. Józefa (tu podać patrona własnej parafii) oraz parafiom członków Wspólnoty Modlitewnej Królowej Pokoju, parafiom przysyłających modlitwy i tym, spośród nas, którzy żyją poza granicami Polski bardzo prosimy o łaskę ciągłego nawracania się, przemiany życia, uzdrowienia wszelkich ran fizycznych, duchowych i emocjonalnych zgodnie z wolą Bożą oraz uwolnienia od wszelkiego zła.

 • Na początku: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, 3 x Chwała Ojcu na cześć Trójcy Przenajświętszej.
 • Na dużych paciorkach: Matko Boża, wejrzyj Twoją miłością na całą ludzkość i wyproś u Twego Syna pokój i miłosierdzie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 • Na małych paciorkach: Przez Twoje Niepokalane Serce, O Matko Miłosierdzia, wybłagaj potrzebne łaski dla całej ludzkości i prowadź nas do Twego Syna.
 • Na zakończenie:Wspomagaj nas Matko Miłosierdzia (3x) 

OBIETNICE MARYI dla czcicieli Jej obrazu i Jej trzech tytułów:

 1. Moje kochane dziecko i drogie dzieci na całym świecie, wzywajcie Mnie często tym tytułem, który wam objawiłam, a Ja obiecuję wam, że każdy, kto będzie czcił ten wizerunek, otrzyma Moją Miłość, Miłosierdzie jak również Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, gdyż Ja sama będę się wstawiała za tymi, którzy Mnie czczą, przed Moim Synem i prosiła o Miłosierdzie.
 2. Każdy z was, drogie dzieci, kto odmówi przed tym wizerunkiem 3 razy „Zdrowaś Maryjo”, 3 razy „Chwała Ojcu” i 3 razy „Ojcze Nasz”, otrzyma odpuszczenie grzechów dnia codziennego.
 3. Każdy z was, kto uda się z prośbą do Mojego Niepokalanego Serca, zostanie wysłuchany! Lecz pamiętajcie, abyście byli posłuszni Naszym słowom, abyście żyli w posłuszeństwie, w prawdzie i miłości.
 4. Wszędzie tam, gdzie znajdzie się ten wizerunek, dom będzie wolny od chorób i napaści złego ducha, a wszyscy ci, którzy zaangażują się w rozpowszechnianie tego wizerunku, otrzymają pełnię Mojego błogosławieństwa, Ja wleję w ich serca miłość z Mojego Niepokalanego Serca.
 5. Dlatego proszę, Moje drogie dzieci, wzywajcie Mnie często jako waszą Matkę i jako waszą Wspomożycielkę, a Ja udzielę wam wszystkiego, o co prosić będziecie. Ja wyproszę u Mojego Boskiego Syna przemianę waszych serc, abyście stali się czystymi, abyście stali się prawdziwymi rycerzami i wojownikami Mojego Niepokalanego Serca.
 6. Wzywajcie Mnie jako Matkę Współczucia i Miłosierdzia, a doznacie wielu łask, które wyproszę u Mojego Boskiego Syna!
  Drogie dziecko i drogie dzieci, mówcie tę Koronkę codziennie, a Ja obdarzę was Moimi łaskami i wyproszę dla was Miłosierdzie. Jestem z wami, drogie dzieci”».