Rachunek Sumienia – Spowiedź Generalna

RACHUNEK SUMIENIA

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość. Daj mi światło Twego Ducha, aby udzielił mi łaski skruchy, bym odważnie odwrócił się od zła, które popełniłem oraz pokornie i z prostotą wyznał moje grzechy wobec Kościoła; abym naprawił, co tylko – z Twoją pomocą – mogę naprawić. Umocnij moją nadzieję, aby moje postanowienie poprawy było niezłomne. Chcę stanąć w prawdzie, nie chcę niczego ani przed Tobą, ani przed sobą ukrywać. Chcę spojrzeć w twarz Twojego Syna, który jest dla mnie Drogą, Prawdą i Życiem, chcę, aby osądziły mnie Jego słowa. I prowadź mnie, Ojcze, do Ciebie, abym Cię wielbił na wieki wieków. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”

 1. Zaniedbywałem modlitwę osobistą i rodzinną
 2. Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary
 3. Zaparłem się wiary
 4. Publicznie krytykowałem prawdy wiary
 5. Wstydziłem się wiary(w pracy, na ulicy, w domu)
 6. Nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej przez czytanie Pisma Św., książek religijnych
 7. Narzekałem na Pana Boga, np. w trudnościach
 8. Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu
 9. Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy, korzystałem z nich
 10. Znieważyłem osoby duchowne, miejsca i rzeczy np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy
 11. Ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności, sport… itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie duszy
 12. Narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy, książki, programy telewizyjne, towarzystwo… itp.
 13. Odwodziłem innych od Boga, Mszy św., modlitwy.
 14. Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem

DRUGIE PRZYKAZANIE BOŻE

„Nie będziesz, brał Imienia Pana Boga Twego nadaremno”

 1. Wymawiałem imiona świętych lub imię Boże – bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia
 2. Bluźniłem przeciw Bogu lub świętym
 3. Nie dotrzymywałem przysięgi albo ślubu złożonego Bogu
 4. Przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie
 5. Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty święte – które?
 6. Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie
 7. Rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco
 8. Nosiłem lub noszę symbole religijne jako ozdobę, maskotkę lub fetysz – a nie jako zewnętrzny wyraz wiary
 9. Brałem udział w seansach spirytystycznych

TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”

 1. Nie przeżywałem po chrześcijańsku w rodzinie Dnia Pańskiego
 2. Opuściłem z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane
 3. Spóźniłem się na Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane
 4. We Mszy świętej nie brałem czynnego udziału
 5. Pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby
 6. Znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych rozrywkach
 7. Robiłem zakupy w niedzielę

CZWARTE PRZYKAZANIE BOŻE

„Czcij ojca twego i matkę twoją”

 1. Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku
 2. Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, obmawiałem, biłem ich, wstydziłem się swoich rodziców
 3. Nie starałem się pomóc rodzicom
 4. Nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom
 5. Nie modliłem się za rodziców

 Obowiązki rodziców

 1. Nie dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci (modlitwa, Msza święta w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów)
 2. Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci
 3. Nie dawałem dzieciom dobrego przykładu w wypełnianiu obowiązków religijnych, w pracy zawodowej
 4. Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich problemami życiowymi
 5. Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo
 6. Byłem niesprawiedliwy w karaniu
 7. Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszystkich ich zachcianek, np. w oglądaniu telewizji, używania komputera
 8. Nie starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak wiary w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne)
 9. Nie wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych i dla każdego człowieka
 10. Krytykowałem w obecności dzieci duchowieństwo
 11. Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty
 12. Nie wypełniałem obowiązków wobec chrześniaka

Obowiązki małżonków

 1. Nie kochałem szczerze męża/żony
 2. Nie troszczyłem się o zdrowie współmałżonka
 3. Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka
 4. Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy
 5. Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew
 6. Nie dochowałem wierności małżeńskiej
 7. Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny
 8. Ograniczaliśmy liczbę dzieci dla własnej wygody
 9. Nasz dom nie jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego

 PIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE

„Nie zabijaj”

 1. Szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku
 2. Usiłowałem popełnić samobójstwo
 3. Życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci
 4. Lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie
 5. Zabiłem człowieka, może nie narodzonego
 6. Stosowałem środki wczesnoporonne (mechaniczne lub chemiczne) lub namawiałem do tego
 7. Zachęcałem, namawiałem lub zmuszałem do przerwania ciąży
 8. Stosowałem zapłodnienie in vitro, namawiałem lub byłem za tym
 9. Pobiłem lub pokaleczyłem kogoś
 10. Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem
 11. Szkodziłem bliźniemu (w jaki sposób?)
 12. Namawiałem do grzechu (jakiego?)
 13. Prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym
 14. Lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy
 15. Niszczyłem moje naturalne otoczenie lub nie przestrzegałem obowiązujących przepisów odnośnie do ochrony środowiska naturalnego
 16. Znęcałem się nad zwierzętami
 17. Gardziłem drugim człowiekiem
 18. Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem
 19. Nie modliłem się za osobistych wrogów i prześladowców
 20. Nie przebaczyłem komuś w swoim sercu
 21. Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu, odmówiłem mu pomocy
 22. Nie panowałem nad swoimi złymi skłonnościami, np. do gniewu, chciwości, zmysłowości, zazdrości… itp.
 23. Bawiłem się cudzym kosztem
 24. Przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych
 25. Zadawałem świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne
 26. Niszczyłem przyjaźń między ludźmi
 27. Zaniedbuję swój rozwój intelektualny, moralny, religijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny
 28. Przebywałem w złym towarzystwie

SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE

„Nie cudzołóż”

i DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE

„Nie pożądaj żony bliźniego twego”

 1. Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i daru seksualności
 2. Miałem upodobanie w myślach nieskromnych
 3. Pragnąłem widzieć nieskromności
 4. Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę, fantazję, filmy, widowiska, pornografię
 5. Popełniłem grzechy nieczyste ze sobą lub z inną osobą
 6. Pożądałem drugiej osoby
 7. Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy
 8. Nie odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczystych. np. podejrzane osoby, obrazki porno, książki, zdjęcia, filmy, programy telewizyjne
 9. Przekazywałem innym złe książki, filmy porno
 10. Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze i zachowaniu
 11. We wzajemnym pożyciu stosowałem: stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne
 12. Nie starałem się poznać naturalnych metod kierowania płodnością
 13. Nie szanowałem w małżeństwie czasowej niemożności współżycia
 14. Nie uświadamiałem stopniowo swoich dzieci w dziedzinie seksualnej
 15. Stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie
 16. Podglądałem życie seksualne innych
 17. Wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie
 18. Obnażałem się publicznie dla podniecenia innych
 19. Spowodowałem zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojonych przyczyn
 20. Podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym
 21. Planowałem i zmierzałem do rozwodu
 22. Rozwiodłem się
 23. Wszedłem po rozwodzie w następny związek (cywilny)

 SIÓDME PRZYKAZANIE BOŻE

„Nie kradnij”

i DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE

„Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego”

 1. Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną)
 2. Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy lub ustalonych terminów
 3. Zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną
 4. Rzecz skradzioną kupiłem albo sprzedałem
 5. Dałem się przekupić przez dawanie albo branie łapówek
 6. Zniszczyłem cudzą własność
 7. Oszukałem bliźniego w handlu
 8. Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego
 9. Nie wynagradzałem sprawiedliwie za pracę
 10. Przywiązywałem się do rzeczy materialnych
 11. Byłem skąpy wobec potrzebujących
 12. Marnowałem talenty swoje i innych

 ÓSME PRZYKAZANIE BOŻE

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu”

 1. Kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia
 2. Posądzałem lekkomyślnie
 3. Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy)
 4. Oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy
 5. Byłem obłudny wobec bliźniego
 6. Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretu
 7. Nie dotrzymałem słowa, obietnic
 8. Osądzałem bliźnich
 9. Byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem
 10. Zwalałem winę na bliźniego
 11. Doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem
 12. Mówiłem bezmyślnie, głupio (gadulstwo)
 13. Fałszowałem dokumenty

 PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

 I Przykazanie: „W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”

 1. Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą
 2. Czy uczestniczę aktywnie we Mszy świętej
 3. Czy powstrzymuje się w Dzień Pański od prac niekoniecznych

 II przykazanie: „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”

 1. Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty z miłości do Boga i Kościoła
 2. Czy korzystam chociaż raz w roku z sakramentu pokuty

 III przykazanie: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą”

 1. Czy przystąpiłem w okresie wielkanocnym do Komunii świętej
 2. Czy nie lekceważę Pana Jezusa, zbyt rzadko przyjmując Go w Komunii świętej

 IV przykazanie: „Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”

 1. Czy powstrzymuję się od pokarmów mięsnych w każdy piątek (obowiązuje od 14 roku)
 2. Czy zachowywałem post ścisły w Środę Popielcową i Wielki Piątek (czyli tylko jeden posiłek do sytości; obowiązuje od 18 do 60 roku życia)
 3. Czy w każdy piątek w ciągu roku oraz w całym okresie Wielkiego Postu powstrzymywałem się od udziału w zabawach z tańcami i głośną muzyką

 V przykazanie: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”

 1. Czy troszczę się o braci i siostry w wierze, szczególnie tych potrzebujących pomocy
 2. Czy troszczę się o potrzeby wspólnoty Kościoła parafialnego i diecezjalnego (potrzeby utrzymania materialnego parafii: budowy, remontów, utrzymania budynków kościelnych i utrzymania kapłanów; rozwój działalności misyjnej)

ZAGROŻENIA DUCHOWE

(spisane przez księży egzorcystów – niezwykle ważne przed spowiedzią)

Wszystkie odpowiedzi twierdzące należy wyspowiadać i wyrzec się ich

 1. Czy miałeś pragnienie oddalenia się od Boga, trwanie w grzechu
 2. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu
 3. Czy jest w Tobie pragnienie mocy, czy pytasz o jej źródło
 4. Jaka jest Twoje obecna więź z Chrystusem
 5. Czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo
 6. Czy są jakieś grzechy, z których nie możesz się wyzwolić (tkwienie w grzechach osłabia wewnętrznie człowieka i czyni go szczególnie podatnym na ataki ducha zła)
 7. Czy tkwisz w jakimś nałogu (komputer, Internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol, seks, pornografia – nałogi stają się przestrzenią, w której zniewolenie jakąś praktyką może stać się źródłem zniewolenia demonicznego)
 8. Czy dręczyły lub dręczą Cię myśli odnośnie do samobójstwa, zabójstwa, aborcji, zrobienia jakiejś szkody sobie lub komuś
 9. Czy doświadczasz jakiś innych dręczących Cię, obsesyjnych myśli
 10. Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia
 11. Czy ktoś rzucił na Ciebie, Twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok
 12. Czy masz doświadczenie jakiejś „obecności”, która Cię przeraziła
 13. Jak reagujesz na miejsca święte, sakramenty, osoby duchowne (znakiem związania demonicznego może być niemożność wejścia do kościoła, ogromna agresja do sacrum i księży – chodzi nie o jakąś niechęć związaną ze złymi doświadczeniami, ale o wrogość rodzącą się z głębi człowieka)
 14. Czy słyszałeś jakieś wewnętrzne głosy czy przynaglenia np. o śmierci
 15. Czy w Twoim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska (może to być związane z kultem satanistycznym czy praktyką okultystyczną sprawowanymi w domu; lub z okultystycznym związaniem jakiejś mieszkającej w tym domu osoby)
 16. Czy wierzysz w przesądy
 17. Czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy
 18. Czy miałeś coś do czynienia z magią (białą lub czarną) Czy odprawiałeś jakieś praktyki
 19. Czy byłeś u wróżki. Czy wróżono Ci z kart Tarota (Tarot oraz karty anielskie mają jednoznaczne podłoże demoniczne)
 20. Czy byłeś u „świeckich egzorcystów”, odczyniających, jasnowidzów
 21. Czy korzystałeś z Metody Silvy i programu Sita Learning System (w praktykach tych następuje oddziaływanie na podświadomość)
 22. Czy byłeś zaangażowany w sztuki walki
 23. Czy praktykowałeś jogę, medytację transcendentalną lub inną formę medytacji dalekowschodniej. Czy podejmowałeś jakąś wskazaną mantrę (ćwiczenia ciała są częścią całego systemu filozoficznego i stanowią część inicjacji w dany system (religijny); należy odróżnić sztuki walki od sportów walki – bez odniesień do filozofii, konieczne jest jednak kontrolowanie)
 24. Czy miałeś jakieś doświadczenia okultystyczne (np. wiara w moc kryształów i piramid; różne zabawy, np. Krwawa Mary; stosowanie tabliczek Quija; zaklęcia; przyzywanie ducha przewodnika; stosowanie formuł magicznych; praktyki chodzenia po ogniu)
 25. Czy miałeś doświadczenie projekcji astralnych, unoszenia przedmiotów, przepowiadania przyszłości
 26. Czy podpisałeś jakiś pakt krwi
 27. Czy wierzysz we wróżby. Czy korzystałeś z usług wróżek, jasnowidzów czy innych magów
 28. Czy podejmowałeś jakieś praktyki astrologiczne, spirytystyczne (prawdziwe wróżby, wróżby dla zabawy: wróżenie z kart; wróżenie z ręki – chiromancja; numerologia; odwoływanie się do różnych wyroczni, czytanie senników)
 29. Czy wierzysz w istnienie tzw. trzeciego oka? (ma stanowić bramę do szerszej rzeczywistości)
 30. Czy korzystałeś z radiestezji (różdżkarstwo – np. do poszukiwania wody, używanie wahadełka) – jest to jasnowidztwo
 31. Czy korzystałeś z filtrów magicznych (różne mieszaniny, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów)
 32. Czy uczestniczyłeś w praktykach odblokowywania czakramów
 33. Czy miałeś do czynienia hipnozą, psychometrią, praktyką biofeedback, automatycznym pismem, telepatią, przywołaniem duchów
 34. Czy uczestniczyłeś w kursach robienia cudów
 35. Czy odgrywałeś kiedyś rolę diabła, angażując się emocjonalnie (także dla zabawy)
 36. Czy w jakiś sposób przywoływałeś szatana, złe duchy, duchy-przewodniki, duchy opiekuńcze – channeling (przeważnie skutkuje to związaniem demonicznym)
 37. Czy uczestniczyłeś w jakichś obcych kultach. Czy coś jadłeś na tych spotkaniach ( np. uczestnictwo w spotkaniach wyznawców Harry Kriszny; spożywanie czegokolwiek na spotkaniach takich grup może skutkować zniewoleniem poprzez pokarm wcześniej ofiarowany demonom)
 38. Czy uczestniczyłeś w jakichś kultach satanistycznych, bądź w jakiejś podobnej praktyce (uczestnictwo w czarnej mszy satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie złego do swojego życia jest poważnym wykroczeniem przeciw Bogu i stanowi realne zagrożenie dla człowieka, skutkuje poważnym zniewoleniem czy opętaniem)
 39. Czy nosiłeś jakieś symbole satanistyczne, symbole śmierci czy obcych kultów (pentagram, odwrócony krzyż, trzy szóstki, pacyfka, czy krzyż Nerona, wąż i inne symbole)
 40. Czy miałeś jakiś kontakt z literaturą satanistyczną (czytanie biblii satanistycznej lub innych książek tego typu, Kabały, księgi typu Thota, publikacji Bławatskiej i A. Bailey’a,)
 41. Czy wymawiałeś w modlitwie, w śpiewie piosenek imiona jakichś bóstw, demonów (np. Makumba – bóstwo afrykańskie)
 42. Czy odsyłałeś kogoś „do diabła”
 43. Czy czytałeś literaturę zawierającą opisy jakichś praktyk okultystycznych, medytacyjnych (niejako scenariusz działań) np. „Harry Potter” (zawierają wprost i jednoznacznie symbolikę okultystyczno – satanistyczną); P. Coehlo, „Pielgrzym”
 44. Czy interesowałeś się ezoteryką, poszukiwaniem wiedzy tajemnej, kontaktami z organizacjami, sektami pogańskimi, ezoterycznymi i gnostyckimi. Czy czytałeś jakąś literaturę z tego zakresu
 45. Czy miałeś kontakt z teozofią czy antropozofią (pedagogika Rudolfa Steinera – czyli tzw. przedszkola i szkoły waldorfskie)
 46. Czy brałeś udział w psychoterapii wg metody Berta Hellingera (niebezpieczna pod względem religijnym oraz psychologicznym)
 47. Czy posiadałeś bałwochwalcze przedmioty, które są zaproszeniem dla szatana (np. figurki diabła, obcych bogów, Budda, skarabeusz – symbol reinkarnacji i szatana – Belzebuba – „władcy much”, Ozyrys, figurki indyjskich bóstw, afrykańskie maski, przedmioty o magicznych właściwościach, piramidki, mandale, przedmioty od spirytystów, znaki yin-yang, ankh – klucz Nilu, oko proroka, znak OM, oko Horusa, inne podejrzane znaki, często znajdujące się na pamiątkach lub biżuterii z egzotycznych krajów, z Dalekiego Wschodu, Afryki, indyjskie kadzidełka – są przeznaczone dla konkretnych bóstw, inne kadzidełka, lampki i przedmioty kultyczne, wszystko włącznie ze strojami, ubraniami ze sklepów indyjskich, kimona, wachlarze chińskie (wg Feng-shui mają ukierunkowywać przepływ energii) i porcelana chińska zdobiona chińskimi tekstami modlitw, kamasutra, plakaty energetyczne (np. kwiat lotosu), kamienie i kryształy, którym przypisuje się jakieś właściwości energetyczne lub magiczne, kule Qi-Gong, zestawy wiszących dzwoneczków lub pręcików tzw. łapacz snów, dzwonki tybetańskie, spirala DNS, znaki zodiaku, znaki chińskiego horoskopu, zabawki przypominające diabła, straszne potwory lub smoki, ubrania, koszulki, nalepki ze znakami satanistycznymi – rysunek diabła)
 48. Czy posiadałeś drzewka szczęścia, talizmany, amulety, pierścień Atlantów, wisiorki z wężem, podkowy, słoniki „na szczęście” (wiara w moc tych przedmiotów jest grzechem bałwochwalstwa; noszenie ich jest zewnętrznym wyrazem przynależności do „świata”, który te przedmioty reprezentują)
 49. Czy uczestniczyłeś w jakichś ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach (np. w zgromadzeniu różokrzyżowców; zabawy w Halloween)
 50. Czy masz jakieś tatuaże. Jeśli tak, to co przedstawiają (bardzo często przedstawiają jakieś elementy symboliki satanistycznej)
 51. Jakie czasopisma (młodzieżowe, dla kobiet, inne) czytasz Jakie treści przekazują (w zdecydowanej większości prowadzona jest promocja treści New Age, ezoteryzmu, itd.)
 52. Jakie filmy oglądasz. Promujące magię, ezoteryzm i neopogaństwo (m.in. horrory, seriale o czarownicach, „Buffy”, „Nikita”, „Z Archiwum X”, wiele japońskich filmów animowanych nie jest tworzonych dla dzieci, m.in. „Pokemony”, filmy okultystyczne i satanistyczne i wiele innych filmów – na bieżąco należy je weryfikować
 53. Jakich gier używałeś (gry komputerowe stanowią pomost pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością, często przekazują określoną treść i wymuszają zaprogramowane działanie; komputer staje się niejako elektronicznym czarownikiem; duża część gier zawiera treści satanistyczne, przynajmniej jako tło, coraz więcej gier zawiera treści bluźniercze mocno angażujące gracza; w części gier wymaga się wczuwania się w rolę diabła lub wirtualnie angażuje się w zabijanie, np. „Might & Magic” (M&M), „Hell”, „Seventh sword of mendor”, „Hero’s quest”, „Wizard’s crown”, „Darklands”, „Garbiel Knight”, „Dungeon Keeper”, „Grand Theft Auto”, „Virtual Russian Roulette”, „Killing Stones”, „The Aces & Eight Society”, „Totośmierć”, “Diablo” gry sieciowe MOD i wiele innych gier na bieżąco powstających należy je kontrolować
 54. Czy grasz w gry RPG (role-playing game). Jest to specyficzny rytuał, ceremonia, gracze są zaangażowani, kieruje wszystkim Master (Mistrz, Pan, Gospodarz), poprzez te gry bardzo często nie jest to już zabawa w magię, ale realne praktykowanie okultyzmu
 55. Jakie książki czytasz. Jakie komiksy. Niejednokrotnie zawarte są niebezpieczne treści, np. komiks „Dylan Dog”, „Spider Man”
 56. Ile czasu poświęcasz muzyce
 57. Jakie tematy są podejmowane w słuchanych przez Ciebie piosenkach. Czy słuchasz zespołów i wykonawców wprost lub pośrednio promujących satanizm, okultyzm lub inne obce kulty: m.in. The Rolling Stones, Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, Slayer, Pink Floyd, Led Zeppelin, Little Richard, Mercyful Fate, Deicide, Death SS (Steve Sylwester), Marilyn Manson, Madonna, Dee Snider, Hall and Oates (Daryl Hall), Stevie Nyxa, R xUN-DMC, LL Cool J, Beastie Boys, Dortuary, Celtic Frost, Cannibal Corpse, Guns N’ Ross, KISS, The Doors, Sex Pistols, Rock Voxens, Def Leopard, David Bowie, Van Halen, Jimi Hendrix, John Lennon, Mettalica, AC/DC, David Lee Roth, zespoły techno, M. Jackson, G. Brookes, Ozzie Osbourne, Megadeth, Psychic TV, Enigma, David Crossy, Natan Young, Graham Nash i wielu innych wykonawców, których przekazy należy kontrolować
 58. Czy korzystałeś z homeopatii, proszków Sai Baby lub innych podejrzanych środków
 59. Czy podejmowałeś leczenie poprzez medycynę niekonwencjonalną (bioenergoterapia, Reiki, akupresura, akupunktura – odwołuje się do okultystycznej wizji człowieka i świata; sesje Harrisa, Kaszpirowskiego, Nowaka, uzdrowicieli z Filipin i innych (odwoływanie się do duchów), jasnowidztwo, wykorzystywane do rzekomego leczenia – irydologia, leczenie z moczu (nie mają podstaw naukowych, praktyki te odwołują się do spirytyzmu), seanse biotroniczne, niektóre seanse psychoterapeutyczne – część odwołuje się do ideologii Dalekiego Wschodu; konieczna jest dokładna analiza danej praktyki)

MODLITWA PO RACHUNKU SUMIENIA:

Ojcze, dzięki Twemu światłu poznałem mój grzech, poznałem moją słabość. Poznałem, jak daleko od Ciebie, ja – syn marnotrawny – odszedłem. Daj mi teraz silę, abym znalazł odwagę, by do Ciebie powrócić i wobec Ciebie, wobec Twojego Kościoła wyznać moje grzechy. Daj mi łaskę doskonałego żalu za moje grzechy, daj łaskę naprawienia wszystkich krzywd. Przez Mękę Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a mojego Pana, udziel mi przebaczenia moich grzechów. Umocnij swoją Miłością moje postanowienie, aby żyć w pokoju z Tobą i wszystkimi moimi braćmi i siostrami, daj mi łaskę wewnętrznego pokoju. Bądź zawsze ze mną, Ojcze mojej nadziei.

Wzbudź sobie teraz szczery żal za popełnione grzechy i autentyczną chęć poprawy na przyszłość!

Do pobrania: