Życzenia Świąteczne

Niech Chrystus Zmartwychwstały przemienia każdy smutek w radość, z każdego trudnego doświadczenia wyprowadza błogosławieństwo i łaskę, umacnia słabych, wlewa nadzieję w serca zniechęconych, daje odwagę życia według Bożych Praw. Dla wszystkich obfitych łask i nieustannego trwania w Tym, który zwycięża śmierć. Wasi duszpasterze.